Назва

Конференції 2016 року

Публічне адміністрування: сучасний стан та перспективи розвитку: Матеріали науково-практичної конференції для молодих науковців та студентів(30.11.2016) / За заг. ред. О.І. Дація. –К.: Академія муніципального управління. 2016. - 306 с.

Розвиток креативного публічного управління: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції(08.04.2016) / За заг. ред. О.І. Дація. –К.: Академія муніципального управління. 2016. - 412 с.

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ (08.04.2016)

Конференції 2015 року

Сучасні проблеми державного та муніципального управління: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції(04.04.2014) / За заг. ред. О.І. Дація, В.Д. Бакуменка, Т.В. Іванової. -К.: Академія муніципального управління, у 2-х частнах, Ч.1, 2015. - 264 с.

Сучасні проблеми державного та муніципального управління: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції(03.04.2015) / За заг. ред. О.І. Дація, В.Д. Бакуменка, Т.В. Іванової. -К.: Академія муніципального управління, у 2-х частнах, Ч.2, 2015. - 168 с.

Конференції 2014 року

Модернізаційні процеси державного та муніципального управління: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (04.04.2014) / За заг. ред. В.К.Присяжнюка, В.Д.Бакуменка, Т.В.Іванової. – К.: Академія муніципального управління, у 2-х частинах, Ч.1, 2014. - 200 с.

Модернізаційні процеси державного та муніципального управління: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (04.04.2014) / За заг. ред. В.К.Присяжнюка, В.Д.Бакуменка, Т.В.Іванової. – К.: Академія муніципального управління, у 2-х частинах, Ч.2, 2014. - 388 с.

Конференції 2013 року

Інноваційні підходи та механізми державного та муніципального управління: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (12.04.2013) / За заг. ред. В.К. Присяжнюка, В.Д. Бакуменка, Т.В. Іванової. -К.: Видавничо-поліграфічний центр Академії муніципального управління, у 2-х частинах, Ч.1, 2013. - 360 с.

Інноваційні підходи та механізми державного та муніципального управління: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (12.04.2013) / За заг. ред. В.К. Присяжнюка, В.Д. Бакуменка, Т.В. Іванової. -К.: Видавничо-поліграфічний центр Академії муніципального управління, у 2-х частинах, Ч.2, 2013. - 436 с.

Конференції 2012 року

Завдання державного, регіонального та муніципального управління в контексті нових реалій національного розвитку: Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю (06.04.2012) / За заг.ред. В.К. Присяжнюка, В.Д. Бакуменка, Т.В. Іванової. -К.: Видавничо-поліграфічний центр Академії муніципального управління, у 2-х частинах, Ч.1, 2012. - 356 с.

Завдання державного, регіонального та муніципального управління в контексті нових реалій національного розвитку: Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю (06.04.2012) / За заг.ред. В.К. Присяжнюка, В.Д. Бакуменка, Т.В. Іванової. -К.: Видавничо-поліграфічний центр Академії муніципального управління, у 2-х частинах, Ч.2, 2012. - 376 с.